This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Pozitivní účinky aplikací AKRA

AKRA zvyšuje vitalitu rostlinných porostů.

Buněčné stěny jsou lépe vyvinuté, takže dávky fungicidů a regulátorů růstu lze výrazně snížit, nebo dokonce vynechat.
AKRA v porovnání- Přiblížit

AKRA v porovnání

photo: 03.06.15
AKRA v porovnání- Přiblížit

AKRA v porovnání

photo: 16.03.15
AKRA Kombi v porovnání- Přiblížit

AKRA Kombi v porovnání

Pozitivní účinky několikaleté aplikace AKRA Kombi. Vitalita rostlinných porostů se zvyšuje a buněčné stěny jsou lépe vyvinuté.

AKRA Kombi tak umožňuje výraznou úsporu nákladů.
AKRA DGC-Mix v porovnání- Přiblížit

AKRA DGC-Mix v porovnání

AKRA DGC-Mix je speciálně upravené vápenaté hnojivo, které se míchá individuálně na základě výsledků testů půdy. Vpravo vidíte pole, které bylo hnojeno přípravkem AKRA DGC-Mix.
N-bakterie AKRA Azotobacter v porovnání- Přiblížit

N-bakterie AKRA Azotobacter v porovnání

Azotobacter jsou volně žijící bakterie vázající dusík, které jsou rostlinou vyživovány pouze v případě potřeby N. Fixace N je velmi účinná zejména u širokořádkových kultur, jako je kukuřice, cukrová řepa, brambory, řepka a slunečnice.
Na obrázku je vidět postřikové okno bez N-bakterií AKRA Azotobacter.
N-bakterie AKRA AZO+ v porovnání- Přiblížit

N-bakterie AKRA AZO+ v porovnání

Použitím N-bakterií AKRA AZO+ se podpoří růst kořenů rostlin. Tím se také zvýší podíl organické hmoty v půdě.

Je možné ušetřit 40–80 % běžných dávek dusíku.

Vlevo vidíte růst rostlin podpořený pomocí AZO+.
Hnojení, které se vyplatí- Přiblížit

Hnojení, které se vyplatí

S produkty AKRA lze také viditelně zvýšit výnos sklizně brambor.
Nádherný vývoj kořenů- Přiblížit

Nádherný vývoj kořenů

U kukuřice pomocí AKRA Kombi (na obrázku vpravo) v porovnání s běžným hnojením. Tohoto účinku je dosaženo vyváženou výživou pomocí AKRA Kombi. To je základem důležitých výnosotvorných faktorů, jako je zvýšená schopnost vázat živiny a vodu, které umožňují velmi silný a homogenní vývoj porostů.

Opakovaně bylo zdokumentováno zvýšení výnosů a kvality o více než 10 %.
Přehled díky vzdálenosti!- Přiblížit

Přehled díky vzdálenosti!

U kotliny Odry (Německo) bylo heterogenní pole uprostřed rozděleno. Jedna polovina byla ošetřena přípravkem AKRA, spodní polovina pak hnojena běžným přípravkem.

I při běžném světle je při pohledu ze vzduchu zřetelný rozdíl. Rozdíly jsou ještě výraznější při pohledu pod infračerveným světlem. Na blízkém infračerveném snímku je jasně patrný výrazně slabší odraz na neošetřené polovině, zatímco plocha poprvé ošetřená přípravkem AKRA vykazuje celkově intenzivní odraz.

Na ostatních stanovištích průběžná aplikace přípravku AKRA rovněž do značné míry vyrovnávala rozdíly v růstu silně závislé na půdě, a vytvářela tak základ pro rovnoměrně vysoký výnos na celé ploše.
Výsledky „Nuthequelle“- Přiblížit

Výsledky „Nuthequelle“

Letecké snímky bramborového pole

Vlevo infračervené světlo – intenzivní červená = asimilující, zdravé rostliny.

Vpravo normální světlo – zřetelná heterogenita ve spodní části, která je hnojena běžným přípravkem, ve srovnání s homogenním porostem v horní části, která je hnojena přípravkem AKRA.

NAHORU