This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Systém hnojení AKRA pro jahody

Výsadba a rozmetání

Výsadba
 • 0,25 l AKRA Saat + 100 l vody – ponechte sazenice v tekutině 0,1–2 hodiny

Ročně

 • 500 kg AKRA Kombi na ha nebo
 • 900 kg AKRA Kombi na ha na 3 roky trvání kultury
 • N – dusík podle potřeby (nejméně 2 podání)

Postřik (údaje na ha)

Začátek kvetení
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 1 kg N – dusíku (močoviny)
 • 0,5 l AKRA Azotobacter N-bakterie
 • Smáčedlo, přilnavá látka
 • Při aplikaci fungicidů 50 % doporučené dávky*)
 • Hubení hmyzu podle potřeby (např. nosatců nebo květopasů)
 • Množství vody od 200 l
Před zahájením zabarvení
K hubení hmyzu
 • Olej – 0,3 %, bez čekací doby
*) V případě zvýšeného infekčního tlaku množství fungicidu upravte.

Obecné pokyny k aplikaci listových hnojiv AKRA:
Listová hnojiva AKRA lze míchat s mnoha insekticidy a fungicidy, které jsou označeny jako kompatibilní s listovými hnojivy.
V případě pochybností by se měla před použitím připravit zkušební směs, aby se zkontrolovala flokulace.
Mezi přidáváním listových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin dodržujte maximální ředění vodou.

NAHORU