This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Impresum


Karner Düngerproduktion GmbH
Umseerstraße 39
3040 Neulengbach
Rakousko
T +43 277 256 512
F +43 277 256 512 30
<Tato e-mailová adresa je chráněna proti spamovacím robotům. Pro její zobrazení musíte mít v prohlížeči aktivovaný JavaScript.>

DIČ Rakousko: ATU52457005
DIČ Německo: DE234196626

Číslo v obchodním rejstříku:
211319p

Rejstříkový soud:
Landesgericht St. Pölten

Úřad podle ECG (rakouský zákon o e-commerce):
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten

ARA licence č.:
5440

Osvědčení:
nařízení (ES) č. 834/2007 a 889/2008

1. Předmět podnikání
Výroba pomocných půdních látek a hnojiv

2. Obsah webových stránek
Společnost Karner Düngerproduktion GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu uvedených informací. Nároky z odpovědnosti vůči společnosti Karner Düngerproduktion GmbH, které se týkají újmy majetkové nebo nemajetkové povahy, jež byla způsobena použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje prokazatelné úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění ze strany společnosti Karner Düngerproduktion GmbH. Společnost Karner Düngerproduktion GmbH si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části stránek nebo celé webové stránky bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit jejich zveřejňování.

3. Odkazy
Společnost Karner Düngerproduktion GmbH výslovně prohlašuje, že v době zadání odkazu na cizí internetové stránky (dále jen „odkazy“) byly příslušné odkazované stránky prosté nezákonného obsahu. Společnost Karner Düngerproduktion GmbH nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl po zadání odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na našich vlastních webových stránkách. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za újmu vzniklou v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, a nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

4. Autorské právo a právo ochranných známek
Společnost Karner Düngerproduktion GmbH usiluje o dodržování autorských práv ke grafickým prvkům a textům použitým ve všech publikacích a snaží se používat grafické prvky a texty, které sama vytvořila a které nepodléhající licenci. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotnou společností Karner Düngerproduktion GmbH zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti Karner Düngerproduktion GmbH. Jakékoli kopírování nebo použití takových grafických prvků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti Karner Düngerproduktion GmbH povoleno.

5. Právní účinnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webových stránek, z nichž jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají platné právní úpravě, přestanou jí odpovídat nebo jí neodpovídají v úplnosti, obsah a platnost ostatních částí dokumentu zůstává touto skutečností nedotčena.

NAHORU