This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Ministryně zemědělství Barbara Otte-Kinast se ve Wilstedtu seznamuje s udržitelnými systémy hnojení šetrnými ke klimatu

07.2020

V případě přetištění žádáme o výtisk
Vydavatel: 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.
Kompaniestraße 1, 49757 Werlte, Německo, <Tato e-mailová adresa je chráněna proti spamovacím robotům. Pro její zobrazení musíte mít v prohlížeči aktivovaný JavaScript.>
Werlte, 22. 7. 2020, odpovědná osoba dr. Rottmann-Meyer
Ministryně zemědělství Barbara Otte-Kinast se ve Wilstedtu seznamuje s udržitelnými systémy hnojení šetrnými ke klimatu-© 3N e.V. Hans Unterfrauner vysvětluje systém hnojení AKRA (zleva): ministryně Barbara Otte-Kinast, Hans Unterfrauner (Bodeninstitut Wien), Ulrike Jungemann (okres Rotenburg (Wümme))
© 3N e.V. Hans Unterfrauner vysvětluje systém hnojení AKRA (zleva): ministryně Barbara Otte-Kinast, Hans Unterfrauner (Bodeninstitut Wien), Ulrike Jungemann (okres Rotenburg (Wümme)) Přiblížit
Ministryně zemědělství Barbara Otte-Kinast se ve Wilstedtu seznamuje s udržitelnými systémy hnojení šetrnými ke klimatu-

Cílem dolnosaské ministryně zemědělství Barbary Otte-Kinast byly praktické pokusy v terénu v závodě zemědělce Hermanna Cordese ve Wilstedtu v okrese Rotenburg (Wümme). Už dva roky se zde testují udržitelné systémy hnojení šetrné ke klimatu v rámci víceletého střídání plodin. Cílem je dlouhodobé testování variant hnojení, které zvyšují využití organických hnojiv a podporují život v půdě.

Dolnosaská ministryně zemědělství Barbara Otte-Kinast: „Praktické pokusy v terénu ukazují, jak mohou zemědělské podniky splnit vysoké nároky na hospodaření šetrné k podzemní vodě. Důležitým nástrojem v tomto ohledu je testování nových metod hnojení. Zde se ukazuje, jakým směrem se může zemědělství rozvíjet, aby čelilo narůstajícím klimatickým změnám.“

„Nejen na pokusné ploše, ale s dobrým úspěchem i na dalších plochách našeho podniku v různých kulturách realizujeme systém hnojení s výrazně sníženým obsahem N. Tento systém vychází ze speciální analytiky půdy a prostřednictvím speciálních opatření podporuje život v půdě a tvorbu humusu,“ vysvětlil vedoucí podniku Hermann Cordes.

Holger Oest z okresní kanceláře Zemědělské komory Dolního Saska v Bremervörde, která převzala dohled nad pokusy, nejprve malé skupině odborníků představil pokusy s letošní pšenicí.

Testuje se systém hnojení AKRA z Rakouska. Po komplexní analýze půdy se pro výživu rostlin používají vybrané kombinace vápna a živin. Speciální kmeny bakterií naočkované do osiva nebo přidané na rostlinu zlepšují růst kořenů, zdraví rostlin a využití živin. Další srovnávaná varianta „LWK-Premium“ také počítá se speciálním přídavkem vápna. Testuje se také „úprava kejdy AgriMestMix“ z Nizozemska, které využívá speciální mikroorganismy k potlačení vyplavování živin nebo jejich uvolňování v plynném skupenství.

Na jaře 2019 byla ve Wilstedtu zahájena víceletá zkouška střídání plodin v rámci meziregionálního projektu EU „BIOCAS“. 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V. působí jako koordinátor projektu společně se Zemědělskou komorou Dolního Saska, okresem Rotenburg, zemědělci, poradci a firmami z regionu a Nizozemska. Výsledky nyní dvouleté zkoušky budou zveřejněny na podzim 2020.

„V prezentovaném pokusu v terénu jsou řešeny aktuální otázky zemědělců a představena řešení pro náš region. V tom je třeba pokračovat bez ohledu na délku trvání projektu,“ apeloval zemský rada Hermann Luttmann a poděkoval účastníkům projektu za jejich iniciativu.

Pozadí projektu

Aby se zabránilo možnému vyplavování dusičnanů, má se zlepšit používání a využívání organických hnojiv a omezit používání minerálních hnojiv. V okrese Rotenburg se už na mnoha místech používají účinné techniky aplikace, jako je přímé zapravení organické hmoty. Kromě toho je důležité zlepšovat půdu a podporovat tvorbu humusu v půdě, aby se podpořilo zadržování vody a růst kořenů. Dostupné živiny tak mohou být z půdy lépe absorbovány a při nedostatku vody, jako tomu bylo v letech 2018 a 2019, lze dosáhnout jistějších výnosů. V tomto společném projektu chtějí zemědělci a všichni zúčastnění partneři společně vypracovat systémy pěstování, aby byli lépe připraveni na budoucnost.

Strukturální změny v zemědělství s sebou přinesly obrovské proměny a výzvy. Zatímco v minulosti nebyly živiny v zemědělství dostatečně dostupné, dnes jsou v okrese Rotenburg (Wümme) a dalších regionech Dolního Saska vzhledem k rozvoji chovu zvířat a výroby bioplynu k dispozici v nadbytku. Kromě organických statkových hnojiv se pro některé kultury používají také minerální hnojiva. Pokud plodiny živiny plně neabsorbují, mohou se přesouvat do podzemních vod. Rostoucí změny klimatu navíc představují pro zemědělství nové výzvy v oblasti hospodaření s půdou (půdní a vodní eroze).

Zda jsou systémy hnojení na stanovištích v okrese Rotenburg přesvědčivé a zda přinášejí změny v růstu, mohou řadoví občané i lidé z oboru posoudit přímo na zkušební ploše. Upozorňuje na ni cedule ve Wilstedtu.


PI: Pokus v terénu Udržitelné systémy hnojení

NAHORU