Aktualne informacje

Wirus żółtej mozaiki atakuje!

W uprawach pszenicy na Węgrzech (patrz zdjęcie z 16 kwietnia) masowo występuje wirus żółtej mozaiki (WYMV), częściowo powodujący obumieranie zboża ...

Kukurydza - Eksperyment 2015

W tym miejscu zamieszczamy różne badania i wyniki pomiarów, związane z zastosowaniem nawozów AKRA.

System nawozów AKRA

AKRA Kombi | Nawożenie doglebowe

AKRA Kombi to bezazotowy środek pomocniczy do gruntów z licznymi, istotnymi dla fizjologii roślin mikroelementami, składający się z ... ...

Certyfikaty produktów i produkcji

Nasza produkcja, a także nasze produkty, są certyfikowane według rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ze zm.

DO GÓRY