This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Pozytywne efekty stosowania produktów AKRA

Produkty AKRA poprawiają witalność upraw.

Lepiej rozwinięte ściany komórkowe, pozwalają na znaczną redukcję ilości stosowanych fungicydów i regulatorów wzrostu, a nawet rezygnację z tych preparatów.
AKRA w porównaniu- Zoom

AKRA w porównaniu

fotografia: 03.06.15
AKRA w porównaniu- Zoom

AKRA w porównaniu

fotografia: 16.03.15
AKRA Kombi w porównaniu- Zoom

AKRA Kombi w porównaniu

Pozytywne efekty wieloletniego stosowania AKRA Kombi. Poprawie ulega witalność roślin, a ściany komórkowe są lepiej rozwinięte.

Efekty osiągane z AKRA Kombi umożliwiają znaczną redukcję kosztów urawy.
AKRA DGC-Mix w porównaniu- Zoom

AKRA DGC-Mix w porównaniu

AKRA DGC-Mix to specjalnie zbalansowany nawóz wapniowy, mieszany indywidualnie, na podstawie wyników badań gleby. Pole widoczne po prawej stronie było nawożone AKRA DGC-Mix.
AKRA bakterie azotowe „Azotobacter” w porównaniu- Zoom

AKRA bakterie azotowe „Azotobacter” w porównaniu

Azotobacter to występujące w środowisku naturalnym bakterie azotowe, odżywiane przez rośliny wyłącznie przy niedoborach azotu. Wiązanie azotu jest szczególnie efektywne w uprawach szerokolistnych, jak np. kukurydza, burak cukrowy, ziemniaki, rzepak i słonecznik.
Na ilustracji pokazano opryskowe bez bakterii azotowych AKRA Azotobacter.
AKRA bakterie azotowe „AZO+” w porównaniu- Zoom

AKRA bakterie azotowe „AZO+” w porównaniu

Zastosowanie AKRA AZO+ bakterie azotowe stymuluje rozbudowę systemu korzeniowego roślin. Zwiększa to udział substancji organicznych w glebie.

Pozwala to zaoszczędzić od 40 do 80% standardowych nawozów azotowych.

Po lewej stronie widoczny jest efekt stymulacji systemu korzeniowego preparatem z AKRA AZO+.
Nawożenie, które się opłaca- Zoom

Nawożenie, które się opłaca

Produkty AKRA pozwalają zwiększyć plon również w uprawie ziemniaków.
Silnie rozbudowny system korzeniowy- Zoom

Silnie rozbudowny system korzeniowy

Efekty stosowania AKRA Kombi w kukurydzy (po prawej na zdjęciu) w porównaniu do standardowego nawożenia. Taki efekt uzyskuje się dzięki zbilansowanemu odżywieniu roślin. Stanowi to podstawę ważnych czynników plonotwórczych - takich jak zwiększona zdolność pobierania wody i składników pokarmowych - co w rezultacie daje równomierny i wydajny wzrost roślin.

Wielokrotnie wykazano, że plony zwiększają się o ponad 10%.
Dystans pozwala zyskać perspektywę!- Zoom

Dystans pozwala zyskać perspektywę!

W pobliżu Kotliny Reienwaldzkiej (Niemcy) heterogeniczne pole uprawne podzielono na pół. Na jednej połowie zastosowano produkty AKRA, na drugiej standardowe nawożenie.

Już w zwykłym świetle dziennym, na zdjęciach lotniczych, wyraźnie widać różnicę. Różnice są jeszcze wyraźniejsze, gdy ogląda się je w świetle podczerwonym: na zdjęciu w podczerwieni doskonale widać słabsze refleksy na połowie kontrolnej, podczas gdy na powierzchni, na której po raz pierwszy zastosowano AKRA refleksy są generalnie silniejsze.

W innych lokalizacjach, stałe stosowanie produktów AKRA powodowało wyrównanie różnic rozwojowych, wynikających z własciwości gleby, dzięki temu możliwe stało się uzyskanie równomiernego plonu na całej powierzchni.
Wyniki „Nuthequelle”- Zoom

Wyniki „Nuthequelle”

Zdjęcia lotnicze plantacji ziemniaka.

Strona lewa światło podczerwone - intensywny kolor czerwony = asymilujące, zdrowe rośliny

Strona prawa światło dzienne - wyraźna heterogeniczność w standardowo nawożonej dolnej części w opozycji do równego rozwoju roślin po lewej stronie, nawożonej AKRA.

DO GÓRY