This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Informacje prawne


Karner Düngerproduktion GmbH

Umseerstraße 33
3040 Neulengbach (Austria)
T +43 (0) 2772/56512
F +43 (0) 2772/56512-30
<Ten adres e-mail jest chroniony przed botami spamującymi, aby go wyświetlić trzeba w przeglądarce uaktywnić skrypty Java.>

NIP Austria: ATU52457005
NIP Niemcy: DE234196626

Numer księgi przedsiębiorstwa:
211319p

Sąd rejestrowy:
Landesgericht St. Pölten

Urząd według ECG (ustawa o handlu elektronicznym):
Urząd okręgowy St. Pölten

Nr licencji ARA:
5440

Atest:
Rozp. (WE) 834/2007 oraz 889/2008

1. Przedmiot działalności
Produkcja substancji wspomagających gleby i nawozów 2. Treść oferty online
Spółka Karner Düngerproduktion GmbH w żadnym wypadku nie udziela gwarancji aktualności, prawidłowości, zupełności ani jakości udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze względem Karner Düngerproduktion GmbH, obejmujące szkody materialne lub ideowe, związane z zastosowaniem lub niezastosowaniem zamieszczonych informacji lub z zastosowaniem informacji błędnych lub niepełnych są wykluczone co do zasady, o ile po stronie Karner Düngerproduktion GmbH nie można wykazać winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Karner Düngerproduktion GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełniania, usuwania części stron lub całej oferty oraz do tymczasowego lub permanentnego zawieszenia publikacji. 3. Odsyłacze i linki
Karner Düngerproduktion GmbH oświadcza wyraźnie, że w momencie ustawiania linków i odesłań do obcych stron („linki") odpowiednie, połączone strony były wolne od nielegalnych treści. Karner Düngerproduktion GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i na treści podlinkowanych/połączonych stron. Dlatego spółka wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści na stronach podlinkowanych / połączonych, zmienianych po ustawieniu linków. Powyższe stwierdzenie obowiązuje również dla wszystkich linków w ramach oferty internetowej spółki. Za treści nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne, a w szczególności za szkody spowodowane przez zastosowanie albo niezastosowanie takich treści odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi odniesienie, a nie podmiot, który tylko odsyła do danej publikacji. 4. Prawa autorskie i do oznaczeń
Karner Düngerproduktion GmbH dąży do tego, aby we wszystkich publikacjach respektować prawa autorskie do stosowanych grafik i tekstów, wykorzystywać własne grafiki i teksty lub korzystać z grafik i tekstów niepodlegających licencji. Wszelkie wskazane w ofercie internetowej marki i znaki towarowe chronione przez podmioty trzecie podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom danego prawa do znaków i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo zwykłe wymienienie znaków towarowych nie jest podstawą do przyjęcia, że znaki te nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, utworzonych przez Karner Düngerproduktion GmbH samodzielnie obiektów, pozostaje przy Karner Düngerproduktion GmbH. Powielanie lub zastosowanie takich grafik i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody Karner Düngerproduktion GmbH. 5. Prawna skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której prowadziło odesłanie do tej strony. Jeżeli części tego tekstu lub poszczególne sformułowania w nim nie są zgodne z obowiązującym stanem prawnym lub utraciły taką zgodność w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na pozostałe części tego dokumentu co do treści i obowiązywania. 6. Google Analytics
Ta strona używa Google Analytics, usługi sieciowej Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tzw. „cookies", pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Zabrane na podstawie plików cookies informacje o korzystaniu ze strony przekazywane są z reguły do serwerów Google w USA, gdzie zostają zapisane.
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP w krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przed zebraniem informacji. Adres IP zostaje wysłany do serwerów Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Anonimizajca IP jest aktywna na tej stronie. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje wyłącznie do analizy korzystania ze strony, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz administratorów stron.
Adres IP, przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę, nie jest dołączany do innych danych Google. Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies. Istnieje jednak możliwość, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Można również zapobiec rejestracji przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki (plugin) przeglądarki, dostępnej pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

DO GÓRY