Certyfikaty produktów i produkcji

Nasza produkcja, a także nasze produkty, są certyfikowane według rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ze zm.

Nawozy i polepszacze gleby - Rozp. (WE) nr 834/2007 i 889/2008

„Co do zasady w uprawach ekologicznych oraz w uprawach, w których nie korzysta się z łatwo rozpuszczalnych nawozów dostępnych w handlu, należy przeprowadzić wszelkie możliwe działania, zmierzające do poprawy płodności gleby.

Zasilanie roślin substancjami odżywczymi powinny zapewnić w najlepszym możliwym stopniu środki dostępne w ramach obiegu substancji w gospodarstwie. Jeżeli mimo tego wystąpiłyby niedobory substancji odżywczych, dozwolone jest zastosowanie różnych nawozów i ulepszaczy gleby.”


Regularny audyt w celu zachowania wpisu na listę odbywa się w ramach corocznych kontroli.


W wykazie:

DO GÓRY