This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Wzrost roślin pod bacznym okiem gospodarza

(czasopismo Agrarzeitung październik 2011)
Wzrost roślin pod bacznym okiem gospodarza-

Przedsiębiorca rolny Beer jest w stanie zmagazynować całe plony – utrzymanie niskiego poziomu zastosowania azotu w hodowli rzepaku.

Praca po 14-16 godzin dziennie to nic dziwnego dla rolnika Jörga Beera. Razem z ojcem i swoim pracownikiem gospodarz prowadzi gospodarstwo uprawne o powierzchni 525 ha na przedmieściach Zeitz Nonnewitz w Saksonii-Anhalt.

Szczytowe okresy na wiosnę, latem i jesienią stawiają przed Jörgiem Beerem i jego zespołem ambitne wymagania. W tym roku najtrudniejsze były ciągłe opady deszczu podczas żniw. Jednakże, pomimo niesprzyjających warunków początkowych, rolnikowi udało się uzyskać przyzwoity plon. Uprawa jesienna przebiega za to jak po sznurku. Babie lato sprawia, że prace można prowadzić w optymalnych godzinach.

Dla Beera jest już niemal znów zbyt sucho. Chmura pyłu przykrywa zespół z ciągnika i maszyn rolniczych o długości niemal 10 m. Wszystkie prace wykonywane są według dokładnie ustalonej kolejności. Wczesnym rankiem pracownik, w dwóch lub trzech etapach, przygotował rolę broną z krótkimi zębami i kultywatorem. Gleba potrzebuje kilka godzin, aby odetchnąć. Następnie wykonuje się siew rzędowy z przykryciem – jeżeli trzeba, to do późnych godzin nocnych. Z zawodu kucharz, początkowo nie chciał mieć zbyt wiele wspólnego z rolnictwem. Jednak gdy jego ojciec po zjednoczeniu ponownie utworzył komunalne przedsiębiorstwo usługowe, równolegle tworząc gospodarstwo rolne i dzierżawiąc coraz więcej gruntu, nie mógł się oprzeć. Czterdziestolatek zdał egzamin czeladniczy i mistrzowski i przed trzema laty objął gospodarstwo w środku Nonnewitz.
Wzrost roślin pod bacznym okiem gospodarza-Fotografia: zbiory prywatne
Fotografia: zbiory prywatne Zoom

Uprawa bez pługa

Nowy gospodarz zmienił wiele rzeczy. Zrezygnował z zabierających czas czynności, takich jak sprzątanie śniegu zimą i z zakontraktowanej ilości buraków cukrowych. Mimo że cukrownia w Zeitz oddalona jest zaledwie o kilka kilometrów, nie muszę borykać się ze znacznymi nakładami czasu i pracy dla względnie niewielkiej ilości buraków” – stwierdził Beer. Jednak mimo wszelkich modernizacji nie jest w stanie obejść charakterystyki strukturalnej regionu.

Sąsiednia kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Profen wywiera wpływ na okoliczne rolnictwo. Elementy obce, takie jak stare szyny kolejowe lub fundamenty na rekultywowanych obszarach powydobywczych, stale powodowały poważne uszkodzenia pługów. W konsekwencji, jako jedno z pierwszych gospodarstw w regionie, zrezygnował z pługa; zwłaszcza że rozmiary pól, ze względu na krajobraz poodkrywkowy i budowę obwodnic są mniejsze niż w innych obszarach wschodnich Niemiec.

Właściciel gospodarstwa uwzględnił szczególne warunki również przy nawożeniu. „Przy wartości pH od 7 do 7,6 nie znam słowa wapno” – podkreśla Beer. W związku z tym dochodzi do fiksacji ważnych makro- i mikroelementów w glebie – np. fosforu i molibdenu. Dlatego rolnik, już od 13 lat stosuje nawozy specjalne AKRA austriackiego producenta Karner. Regularnie korzysta w tym zakresie z doradztwa Horsta Reinbotha z Karner Düngerproduktion GmbH.

Więcej (w języku niemieckim) ...

DO GÓRY