This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

AKRA Azotobacter | Bakterie azotowe

Azotobacter zalicza się do grupy wolno żyjących bakterii wiążących azot atmosferyczny, bez konieczności wchodzenia w symbiozę z roślinami.

Azotobacter to wolno żyjące bakterie azotowe, odżywiane przez rośliny wyłącznie przy zwiększonym zapotrzebowaniu na azot. Wiązanie azotu jest szczególnie efektywne w uprawach szerokolistnych, takich jak np. kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, rzepak i słonecznik. Bakterie te mogą bytować na powierzchni liści lub na spodzie blaszki lościowej, zasiedlają również wiele gleb.

Surowce pierwotne
Azotobacter sp., Azospirillum sp., Bacillus spp., pierwiastki śladowe

Możliwa staje się redukcja dawek mineralnego nawożenia azotem o 40-80 %.


Zastosowanie

Dla pełnego wykorzystania potencjału bakterii, zaleca się łaczne stosowanie bakterii azotowych AKRA Azotobacter z preparatami mikroelementowymi AKRA Plus 9 oraz AKRA Blatt w roli pożywki dla mikroorganizmów.

Bakterie azotowe AKRA mogą być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych. Szczegółowe instrukcje dotyczące dawkowania oraz sposobu aplikacji znajdują się w zakładce „Zastosowania”.

-Okno opryskowe bez bakterii azotowych AKRA Azotobacter
Okno opryskowe bez bakterii azotowych AKRA Azotobacter Zoom
top

Pakowanie

  • kanister 10 litrów
  • kanister 5 litrów
  • butelka 1 litr

-AKRA Azotobacter, bakterie azotowe
AKRA Azotobacter, bakterie azotowe Zoom
top

DO GÓRY