This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

AKRA Magnesia | Nawożenie wapnem magnezowym - wapno dolomitowe

Stosowanie AKRA Magnesia jest wskazane na większośći gruntów rolnych. Wyjątek stanowią gleby ciężkie, wykazujące dużą zawartość magnezu, na takich stanowiskach zalecamy zastosowanie AKRA DGC o niższej zawartości tego pierwiastka.

Magnez jest nie tylko centralnym atomem chlorofilu - wraz z wapniem silnie wpływa na pobieranie innych składników pokarmowych. Wyjaśnia to powód, dla którego różne dostępne na rynku nawozy specjalistyczne jak i konwencjonalne, nie przynoszą spodziewanych efektów. 

Dzieje się tak dlatego, że dopiero właściwa ilość dostępnego magnezu umożliwia przyswajanie i przetwarzanie innych substancji odżywczych – w formie jonowej, jako kationy (+) i aniony (-) – a także ich transport do poszczególnych części rośliny oraz wykorzystanie do syntezy innych ziązków.

AKRA Magnesia zastępuje wapnowanie.

Działanie

Optymalny proporcję między wapniem i magnezem w AKRA Magnesia, eliminuje ryzyko wystąpienia tzw. „szoku wapniowego”. Nie dochodzi do zakłócenia żadnej z faz rozwojowych rośliny.

 • pierwiastki rozpuszczalne przez kwasy glebowe i kwasy strefy korzeniowej
 • nie ulega wypłukiwaniu
 • równomierne działanie
 • nie powoduje poparzeń roślin

 • wspomaga organizmy glebowe
 • sprzyja wzrostowi koniczyny i traw
 • ogranisza wzrost szczawiu, jaskrów itp.
 • zastępuje wapnowanie zachowawcze
 • stałe uwalniane substancji pokarmowych
top

Zastosowanie

 • wysiew przed uprawą gleby, bezpośrednio na ściernisko, zaoraną glebę lub glebę jeszcze nieprzygotowaną do siewu
 • istnieje również możliwość wysiewu AKRA Magnesia w rosnących uprawach (np. krzewienie)

top

Skład

-
Zoom
WĘGLAN MAGNEZU44%
WĘGLAN WAPNIA55%
MIKROELEMENTY1%

top

Dawkowanie i rozsiew

Wydajność

800 – 1200 kg/ha co 3 – 4 lata

AKRA Magnesia powinna być rozsiewana  co 3 - 4 lata.
Na glebach ciężkich konieczne jest dobre wymieszanie produktu z podłożem, związane jest to z utrudnionym przemieszczaniem się pierwiastków w głąb profilu na tego typu stanowiskach. Na glebach lekkich, piaszczystych przenikanie pierwiastków odbywa się wraz z przesiąkaniem wód opadowych. Ponieważ AKRA Magnesia nie jest zagrożona wypłukiwaniem, dawkowanie pozostaje dla obydwóch typów gleb takie samo.

Rozsiew

Ustawienie siewnika AKRA Magnesia:
 • postać zwilżona: 1 litr = 1,2 – 1,3 kg
 • postać sucha: 1 litr = 1,6 – 1,7 kg
top

Pakowanie

 • luzem
 • 1000 kg Big Bag

top

DO GÓRY