Badania gleby i
wyniki zbiorów...

W tym miejscu zamieszczamy różne badania i wyniki pomiarów, związane z zastosowaniem nawozów AKRA.

AKRA successfully in use- Zoom

AKRA successfully in use

Kukurydza - Eksperyment 2015- Zoom

Kukurydza - Eksperyment 2015

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim)
Kukurydza - Eksperyment 2015- Zoom

Kukurydza - Eksperyment 2015

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim)
Kukurydza, próba Bückwitz 2012-2013- Zoom

Kukurydza, próba Bückwitz 2012-2013

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim)
Pszenica ozima, próba Roßleben 2013- Zoom

Pszenica ozima, próba Roßleben 2013

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim)
Bakterie fosforowe: Zmiana frakcji dostępnej dla roślin (2013)- Zoom

Bakterie fosforowe: Zmiana frakcji dostępnej dla roślin (2013)

AKRA StrohR, dzięki zastosowaniu bakterii fosforowych (Megaterium phosphoricum), zyskał dodatkową wartość i zmienił nazwę na AKRA Stroh R. +P. Badania wykazały znaczny wzrost ilości dostępnego fosforu. W ten sposób uzyskaliśmy doskonałe uzupełnienie naszego nawozu podstawowego AKRA Kombi. AKRA Kombi potrafi ten krótkotrwale dostępny fosfor organiczny ochronić przed starzeniem i zestaleniem do następnego okresu wzrostowego, a tym samym zachować go w postaci dostępnej dla roślin.

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim)
Rozwój plonów pszenicy ozimej i rzepaku (2009)- Zoom

Rozwój plonów pszenicy ozimej i rzepaku (2009)

  • Zmierzono rozwój plonów w gospodarstwie 400 ha w Brandenburgii.
  • Przez 2 lata stosowano system nawożenia AKRA.
Wyraźny sukces

W dużym gospodarstwie rolnym w Brandenburgii rozpoczęto w sezonie 2007/2008 stosowanie systemu nawożenia AKRA dla wszystkich upraw. Uzyskane nadwyżki plonów poszczególnych płodów mówią same za siebie.

Jeszcze wyraźniej widać te różnice w porównaniu z wynikami uzyskanymi w obrębie powiatu:

Do roku 2007 poziom plonów w gospodarstwie plasował się mniej więcej w średniej powiatu. Po zastosowaniu systemu nawożenia AKRA jesienią 2007 odnotowano znaczne nadwyżki plonów w porównaniu ze średnią powiatu. Nadwyżki te dotyczą wszystkich płodów rolnych. Dostępne są wyniki dla innych płodów.

Raport do pobrania (w języku niemieckim) ...
Próba na uniwersytecie w Rostocku (2006)- Zoom

Próba na uniwersytecie w Rostocku (2006)

Badanie skuteczności systemu nawożenia AKRA

PD Dr. habil. Bettina Eichler-Löbermann
Uniwersytet Rostock - Instytut wykorzystania gruntów

AKRAkonwencjonalne
Plon [dt/ha]88,290,1
Koszty łączne351,76 €446,27 €
Przychód (12 €/dt)1 058,40 €1 081,20 €
Przychód – koszty706,64 €634,93 €
Mniej azotanu dzięki granulatowi AKRA Kombi (1996)- Zoom

Mniej azotanu dzięki granulatowi AKRA Kombi (1996)

Na głębokości od 0 do 90 cm

Z działalności eksperymentalnej szkół rolniczych Styrii; Gleisdorf, luty 1996
Producent: Karner AKRA Düngerproduktion - Austria

Więcej źródeł ...

Wszystkie wyniki badań i zbiorów (w języku niemieckim)

DO GÓRY