Bulwy

Zaprawianie materiału siewnego i wysiew

Zaprawianie materiału siewnego
  • 0,25 l AKRA Saat + 0,5 l wody na 100 kg materiału siewnego


Przed wysiewem
  • 300-350 kg AKRA Kombi na ha
  • N-azot: według potrzeb (odmiany)
Przy stosowaniu bakterii azotowych AKRA należy dostosować ilość azotu!

Opryski

Czas stosowania

1. Opryski BBCH 14-16
2. Opryski BBCH 39-40
3.-4. oprysk w razie potrzeby, przy oznakach cecospora i mączniaka (stężenie roztworu opryskowego
         dostosować do zwiększonej ilości wody)         

Zastosowanie na ha
Informacje
  • Maks. rozpylenie: 80 kg N/ha.
  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,2-5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Nie rozpylać bakterii azotowych przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
  • 4 dni przed i po zastosowaniu herbicydu nie stosować bakterii azotowych AKRA.


*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY