AKRA system nawożenia dla cebuli i czosnkowych


Oprysk

 
Zastosowanie nawozu na liście             
 
INFORMACJE
  • Ochrona roślin według obowiązujących zaleceń
  • Przy stosowaniu systemu nawozu na liście AKRA ilość fungicydu trzeba zmniejszyć o połowę.
  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.
  • W przypadku obecności przylżeńców pryskać min. 2 × – 4-6 dni po pierwszym zastosowaniu, każdy kolejny oprysk w odstępach 10-dniowych
AKRA system nawożenia dla cebuli i czosnkowych-Image by Couleur from Pixabay
Image by Couleur from Pixabay

DO GÓRY