AKRA system nawożenia do chmiel

AKRA system nawożenia do chmiel-Picture: HOerwin56 on Pixabay
Picture: HOerwin56 on Pixabay

Oprysk


Zastosowanie (na ha)


Nawóz podstawowy
  • 500 kg AKRA KOMBI (co 2 lata)
  • AKRA DGC po frakcyjnym badaniu gleby
  • Azot N według potrzeb

Opryski


Zastosowanie (na ha)

Opryski przy kiełkowaniu

Do 30 cm długości pędu

Do 100 cm długości pędu

Od 200 cm długości pędu (w razie potrzeby)

Informacje
  • Przy zwiększeniu obciążenia przędziorkowatymi, żukowcami, przędziorkami owocowcami, mszycami pozyskać dodatkowe informacje
  • Opryski eliminacyjne nanosić powierzchniowo.
  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.


DO GÓRY