Dynia

„Dynia (Cucurbita L.) – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
W stanie dzikim występują w strefach klimatu gorącego i ciepłego Ameryki. Gatunkiem typowym jest Cucurbita pepo L.

(Źródło: Wikipedia)

Zaprawianie materiału siewnego i wysiew

Zaprawianie materiału siewnego na 100 kg materiału siewnego
WAŻNE: Za odpowiednie rozprowadzenie roztworu odżywczego po materiale siewnym odpowiedzialne jest („każde ziarno”).

Przed wysiewem
  • 350 kg AKRA Kombi na ha
  • N-azot: według potrzeb (odmiana)
Przy stosowaniu bakterii azotowych AKRA należy dostosować ilość azotu!

Oprysk (dane na hektar)

Dla długości pędu 30 cm
Od rozpoczęcia do pełni kwitnienia
Według potrzeb (wirus)
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY