AKRA system nawożenia liści do kukurydzy


Nawóz podstawowy i obróbka nasion

Nawóz podstawowy
Obróbka nasion
  • Według instrukcji użytkowania, obróbka nasionNawożenie liści

Czas stosowania


1. oprysk: BBCH 13-14 (1/2 stosowanej ilości)
2. oprysk: BBCH 28-30 (pełna stosowana ilość)

Zastosowanie na ha

Informacje:


  • rozpylenie: maks. 100 kg N/ha.
  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Nie rozpylać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
  • 4 dni przed i po zastosowaniu herbicydu – nie stosować bakterii azotowych AKRA.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.
AKRA system nawożenia liści do kukurydzy-Picture: David Mark on Pixabay
Picture: David Mark on Pixabay

DO GÓRY