Obróbka pozostałości pożniwnych

Stosowanie
 • bezpośrednio na resztkach pożniwnych (ściernisko, słoma, ...)
 • bezpośrednio po zbiorach, przed aeratorem (lub pługami)
 
Zastosowanie / na ha
 • 150-200 l Woda                            
 • 1 l AKRA Stroh R+P+K (2 l przy większej ilości słomy)
 • 1 l AKRA MSB           
W przypadku potwierdzonej infekcji grzybiczej (np. przy mokrej zgniliźnie bakteryjnej) / na
 • 200 l Woda                
 • 2 l AKRA Stroh R+P+K           
 • 2 l AKRA MSB                          
 • 2 l AKRA SULPUR+            
 • 1 l AKRA WD                           
 • Środek zwilżający
Informacje
 • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
 • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
 • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
 • Przestrzegać kolejności dodawanych produktów.
Obróbka pozostałości pożniwnych-Image by Robert Balog from Pixabay
Image by Robert Balog from Pixabay

DO GÓRY