Ogórek

„Ogórek (Cucumis L.) – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych. Pochodzi ze Środkowej Azji. Należą do niego 53 gatunki. Gatunkiem typowym jest Cucumis sativus.

(Źródło: Wikipedia)

Oprysk (dane na hektar)

Przed wysiewem
  • 350 kg AKRA Kombi
  • N-azot: według potrzeb (odmiana)

Oprysk (dane na hektar)

Dla długości pędu 30 cm
Od rozpoczęcia do pełni kwitnienia
Podczas trwających zbiorów (wirus), co 8 dni
  • 1 l AKRA Plus 9
  • 2,5 l AKRA Blatt
  • 2 kg siarki zwilżanej (albo czas karencji fungicydów) *)
  • Środki zwilżające i adhezyjne
  • Ilość wody od 200 l
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY