Pomidor

„Pomidor (Lycopersicon Mill.) – rodzaj roślin z rodziny psiankowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej. Owoce (w znaczeniu botanicznym) są warzywami wg klasyfikacji towarów spożywczych.
Pomidory jadalne rosną w naturze w Ameryce Południowej i uprawiane tam są już od 8 tysięcy lat. Od XVI w. rozpowszechniły się na świecie, choć początkowo tylko jako rośliny ozdobne. Kilka gatunków ma duże znaczenie spożywcze i występują one w licznych odmianach o różnych kształtach, barwach i wielkości owoców. W Polsce najpopularniejszym gatunkiem uprawianym i spożywanym jest pomidor zwyczajny.”

(Źródło: Wikipedia)

Rozsad i rozsiew

Rozsad (szklarnia, cieplarnia, na zewnątrz)
  • 0,25 l AKRA Saat + 100 l wody - pozostawić sadzonki w roztworze na 0,1 - 2 godzin


  • 400-500 kg AKRA Kombi na ha
  • N-azot: według potrzeb (zalecane: za pośrednictwem nawozu płynnego)


NAWOŻENIE PŁYNNE (szklarnia lub cieplarnia)

Oprysk (na zewnątrz) (dane na hektar)

W razie potrzeby od rozpoczęcia kwitnięcia
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY