AKRA system nawożenia do rzepaku


Nawóz podstawowy i obróbka nasion

Nawóz podstawowy
Obróbka nasion
  • Według instrukcji użytkowania, obróbka nasion


Nawożenie liści

Czas stosowania


1. oprysk: BBCH 12 (2 liście) regulacja wzrostu (np.: Folicur + 1/2 ilości AKRA)
2. oprysk: BBCH 20-30 (albo na początku wegetacji wiosną!)
3. oprysk: według potrzeb BBCH 50-60


Zastosowanie na ha


Informacje

  • rozpylenie: maks. 150 kg N/ha.
  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.
  • Nie rozpylać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
  • 4 dni przed i po zastosowaniu herbicydu – nie stosować bakterii azotowych AKRA.
AKRA system nawożenia do rzepaku-Picture: Hans Braxmeier on Pixabay
Picture: Hans Braxmeier on Pixabay

DO GÓRY