AKRA system nawożenia liści do słonecznika


Obróbka nasion i nawóz podstawowy

Przed wysiewem

Obróbka nasion do 100 kg materiału nasiennego
Nawóz na liście

Czas stosowania

1. oprysk BBCH 13-14 (½ stosowanej ilości)
2. oprysk BBCH 28-30 (pełna stosowana ilość)


Zastosowanie (na ha)
Informacje
  • Wartość pH roztworu do oprysku / obróbki materiału nasiennego wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.
  • Nie rozpylać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
  • 4 dni przed i po zastosowaniu herbicydu – nie stosować bakterii azotowych AKRA.
AKRA system nawożenia liści do słonecznika-Picture: Bruno /Germany on Pixabay
Picture: Bruno /Germany on Pixabay

DO GÓRY