Sałata

„Sałata (Lactuca L.) – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny astrowatych (Asteraceae). Należy do niego ok. 100 gatunków pochodzących z obszarów o umiarkowanym klimacie w Azji i Europie. Gatunkiem typowym jest Lactuca sativa.”

(Źródło: Wikipedia)

Rozsad i rozsiew

Rozsad
  • 0,25 l AKRA Saat + 100 l wody - pozostawić sadzonki w roztworze na od 0,1 do 2 godzin


Do trzech upraw
  • 600 kg AKRA Kombi na ha
  • N-azot: według potrzeb (odmiany)

Oprysk (dane na hektar)

Początek zawiązywania główek
Ważne: Szklarnia lub cieplarnia – opryski poranne, koniecznie wietrzyć!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY