Sadownictwo

„Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych (wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach. Sadownictwo jest znane od starożytności, gdy w rejonie Morza Śródziemnego uprawiano drzewa daktylowe, figowe, oliwne oraz krzewy winorośli.”

(Źródło: Wikipedia)

Rozsad i rozsiew

Rozsad
  • 0,25 l AKRA Saat + 100 l wody - pozostawić sadzonki w roztworze na od 0,1 do 2 godzin
Rozsiew
  • 500 kg AKRA Kombi na ha: co 2 lata
  • N-azot: według potrzeb

ZAPOTRZEBOWANIE NA WAPŃ I MAGNEZ (dane na ha)

na rok

Oprysk (dane na hektar)

Podczas kwitnięcia lub opadania kwiecia
  • 0,5 l AKRA Plus 9 (nieszkodliwe dla pszczół)
  • Ilość wody min. 200 l
Po opadnięciu owoców
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY