AKRA system nawożenia dla szparagiZanurzenie sadzonek

  • Wzmacnia ukorzenienie i tworzenie się bulw
  • Pozostawić sadzonki przez 5 minut w roztworze


Rozsad

Nawóz podstawowy

Młoda uprawa
(przed przygotowaniem tuneli / uwaga na szkodniki i choroby grzybicze)

Według potrzeb


Wiosna

(obróbka pozostałości i oprysk eliminacyjny)

ok. 4 tygodnie po zbiorach

(uwaga na rdzowce i szparagówkę)

Początek łączenia się rzędów


Informacje

  • Wartość pH roztworu wyregulować do 5,5 za pomocą kwasku cytrynowego.
  • Dalsze dodawanie produktów AKRA może obniżyć wartość pH i jest to dozwolone.
  • Pozostałe domieszki dodawać pojedynczo po ustawieniu wartości pH.
  • Przestrzegać kolejności stosowania domieszek.
  • Nie rozpylać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
  • 4 dni przed i po zastosowaniu herbicydu – nie stosować bakterii azotowych AKRA.
AKRA system nawożenia dla szparagi-Image by Reginal from Pixabay
Image by Reginal from Pixabay

DO GÓRY