This website uses technologies such as cookies and comparable functions for processing information that help us to improve the user experience of the website. Because your privacy is important to us, we ask for your permission to use these technologies. You can withdraw your consent. . See our privacy policy.


The following types of cookies are used:

Essential cookies enable basic functions of the website or certain functions and can therefore not be deactivated.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves session information such as active logins, shopping carts and other settings to ensure the functionality of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the selection of permitted cookies that is made here.
Duration: 1 year

These are cookies that are essential for certain functions of the website. Deactivating cookies can mean that certain functions cannot be used.


Provider: Q2E Online-Agentur
Description: Saves the device resolution to ensure the optimal display of the website.
Duration: until the end of the browser session

Provider: Facebook
Description: Activates the share or like functionality of pages on Facebook for this website. Facebook saves so-called metadata on your browser, operating system and device. In addition, Facebook logs certain actions by you as a user on this website.
Duration: unknown

Provider: Google
Description: Google Maps displays maps on the website as an iframe or directly embedded as part of the website via JavaScript.
Duration: variable

These cookies help us to collect information about the use of the website. These are collected anonymously and enable us to understand how we can improve the website.


Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Matomo
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 13 months

Provider: Google
Description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website and to set various settings.
Duration: up to 2 years

Provider: Pinterest
Description: Saves a timestamp (for example that of the page load) and your user id if you are a pinterest user.
Duration: up to 1 year

We use marketing cookies and comparable functions for processing information in order to be able to show users personalized advertising or advertisements.


Provider: Google
Description: Collects and stores information related to the control and improvement of advertising by Google Ads and Google DoubleClick.
Duration: up to 1 year

Provider: Facebook
Description: Collects and stores information relating to the analysis, control and improvement of Facebook advertising.
Duration: up to 90 days

Provider: LinkedIn
Description: Collects and stores information related to the analysis, control and improvement of LinkedIn advertising.
Duration: up to 2 years

Truskawki

„Truskawki (Fragaria) to gatunek podrodziny Rosoideae w ramach rodziny różowatych (Rosaceae). Już od prehistorii odgrywają istotną rolę w żywieniu człowieka, jednak truskawka ogrodowa rozwinęła się dopiero wraz z wprowadzeniem gatunków amerykańskich w XVIII wieku. Obecnie występuje około dwudziestu gatunków.”  

(Źródło: Wikipedia w języku niemieckim)

Rozsad i rozsiew

Rozsad
 • 0,25 l AKRA Saat + 100 l wody - pozostawić sadzonki w roztworze na 0,1 - 2 godzin

Raz w roku
 • 500 kg AKRA Kombi na ha albo
 • jednorazowo 900 kg AKRA Kombi na ha na 3 lata okresu uprawy
 • N-azot według zapotrzebowania (przynajmniej 2 dawki)

Oprysk (dane na hektar)

Początek kwitnięcia
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 1 kg N-azot (mocznik)
 • 0,5 l AKRA Azotobacter bakterie azotowe
 • Zwilżacz, środek adhezyjny
 • Przy dodaniu środków grzybobójczych 50% zalecanej wydajności*)
 • Zwalczanie owadów według potrzeb (np. ryjkowcowate, kwieciak malinowiec, ...)
 • Ilość wody od 200 l
Przed rozpoczęciem odbarwienia
Do zwalczania insektów
 • Olej - 0,3%, bez karencji
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY