Truskawki

„Truskawki (Fragaria) to gatunek podrodziny Rosoideae w ramach rodziny różowatych (Rosaceae). Już od prehistorii odgrywają istotną rolę w żywieniu człowieka, jednak truskawka ogrodowa rozwinęła się dopiero wraz z wprowadzeniem gatunków amerykańskich w XVIII wieku. Obecnie występuje około dwudziestu gatunków.”  

(Źródło: Wikipedia w języku niemieckim)

Rozsad i rozsiew

Rozsad
 • 0,25 l AKRA Saat + 100 l wody - pozostawić sadzonki w roztworze na 0,1 - 2 godzin

Raz w roku
 • 500 kg AKRA Kombi na ha albo
 • jednorazowo 900 kg AKRA Kombi na ha na 3 lata okresu uprawy
 • N-azot według zapotrzebowania (przynajmniej 2 dawki)

Oprysk (dane na hektar)

Początek kwitnięcia
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 1 kg N-azot (mocznik)
 • 0,5 l AKRA Azotobacter bakterie azotowe
 • Zwilżacz, środek adhezyjny
 • Przy dodaniu środków grzybobójczych 50% zalecanej wydajności*)
 • Zwalczanie owadów według potrzeb (np. ryjkowcowate, kwieciak malinowiec, ...)
 • Ilość wody od 200 l
Przed rozpoczęciem odbarwienia
Do zwalczania insektów
 • Olej - 0,3%, bez karencji
*) w przypadku zwiększonej infekcyjności – dostosować ilość środka grzybobójczego!

Informacje ogólne do stosowania nawozów dolistnych AKRA:
Nawozy dolistne AKRA można mieszać z wieloma środkami owado- i grzybobójczymi, oznaczanymi jako możliwymi do łączenia z nawozem dolistnym.
W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem należy wykonać mieszankę próbną pod kątem flokulacji!
Przestrzegać maksymalnego rozcieńczenia wodą przy stosowaniu nawozów dolistnych i środków ochrony roślin (zbiornik opryskowy powinien być prawie pełen)!

DO GÓRY